Op. Dr.Ekrem Kurnaz (Başhekim)Op. Dr.Ekrem Kurnaz (Başhekim)Doğum Yeri ve Tarihi

TRABZON , 1962

Bildiği Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

1996 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

1996- 2009 Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastahanesi (Uzmanlık)

2009- ... Özel Sistem Göz Hastanesi
 

Uzmanlık Alanı

Göz Hastalıkları Uzmanı

Göz Tansiyonu(Glokom)

Katarakt

Göz Dibi İncelemesi(Retina Hastalıkları)

Üvea(Üveit ve Behçet Hastalığı Tedavisi)

Çocuk Göz Sağlığı(Plus Optix Ölçümü)

Göz Tembelliği

Renk Körlüğü

Croslınkıng (Keratakonus Tedavisi)

Lazer

Göz Çevresi Estetiği(Oküloplasti)

Şaşılık

Kontak Lens muayenesi ve Uygulama

Nöro-Oftalmoloji

Vaka Deneyimi

Aktif olarak göz hekimliği yaptığı süre 18 yıl, 10.000'in üzerinde cerrahi vaka deneyimi

Bilimsel Yayın Sayısı

100'ün üzerinde bilimsel yayın ve makale

Ulusal ve Uluslararası Yayınları


                        Ulusal ;

 

Sıra Numarası: 1/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: İleri yaş katarakt olgularında ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve fakoemülsifikasyon cerrahisinin kornea endoteline etkisi Kaynak: MN Oftalmoloji, 2010,17(2):85-89 Yazar Adı: KURNAZ, Ekrem ; Esin Söğütlü ; KUBALOĞLU, Anıl ; ÇINAR, Tuba ; ÇINAR, Yasin ; ÖZERTÜRK, Yusuf [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]

Sıra Numarası: 2/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Ahmed Glokom Valfi Cerrahisinde lameller kornea grefti kullanımı Kaynak: Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2009,39(2):103-110 Yazar Adı: KURNAZ, Ekrem; KUBALOĞLU, Anıl; KOYTAK, İbrahim Arif; AŞIK, Nihat; ÖZDEMİR, Burak; EROL, Kazım; ÖZTÜRK, Yusuf [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]

Sıra Numarası: 3/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Presbiyopik hipermetroplarda saydam lens cerrahisi ve tecnis multifokal intraoküler lens implantasyonu Kaynak: Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2008,38(2):103-109 Yazar Adı: AKYOL, Sibel; KUBALOĞLU, Anıl; KOYTAK, Arif İbrahim; KURNAZ, Ekrem; ÖZERTÜRK, Yusufg [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]

Sıra Numarası: 4/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Penetran keratoplasti sonrası glokom tedavisinde glokom drenaj implantları Kaynak: Glokom-Katarakt, 2007,2(1):51-54 Yazar Adı: KURNAZ, Ekrem; KUBALOĞLU, Anıl; KOYTAK, Sıra Numarası: 5/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Pediatrik glokomlarda trabekülektomi Kaynak: Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2007,37(2):133-136 Yazar Adı: KURNAZ, Ekrem; KUBALOĞLU, Anıl; ÖZDEMİR, Burak; KOYTAK, Arif; EROL, Kazım; COŞKUN, Erol; ÖZERTÜRK, Yusuf [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]

Sıra Numarası: 6/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Penetran keratoplasti sonrası gelişen yüksek astigmatizmanın düzeltilmesinde wedge rezeksiyon Kaynak: MN Oftalmoloji, 2007,14(1):8-12 Yazar Adı: AKYOL, Sibel; KUBALOĞLU, Anıl; EĞRİLMEZ, Sait; KURNAZ, Ekrem; YILMAZ, Yasin; ÖZERTÜRK, Yusuf [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]   

Arif; COŞKUN, Erol; YILMAZ, Yasin; ÖZERTÜRK, Yusuf [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla] 

Sıra Numarası: 7/16 Veri Tabanı Adı:   Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonda travoprost ve latanoprostun karşılaştırmalı prospektif klinik çalışması Kaynak: Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2004,34(6):418-423 Yazar Adı: KURNAZ, Ekrem; KUBALOĞLU, Anıl; EVLİYAOĞLU, Eda; YILMAZ, Yasin; ÖZERTÜRK, Yusuf [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]

 Sıra Numarası: 8/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Travmatik olmayan korneal perforasyon tedavisinde penetran keratoplasti Kaynak: Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2003,33(4-1):600-605 Yazar Adı: KURNAZ, Ekrem; KUBALOĞLU, Anıl; ÖZTÜRK, Okan [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]

Sıra Numarası: 9/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Oküler hipertansiyon ve primer açık açılı glokom hastalarında timolol ve latanoprostun karşılaştırılması Kaynak: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2003,14(2):81-84 Yazar Adı: ÖZDEMİR, Burak; KURNAZ, Ekrem; ÖZERTÜRK, Yusuf [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]

Sıra Numarası: 10/16 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal Başlık: Penetran keratoplasti sonrası greft yetmezliğinde risk faktörleri Kaynak: MN Oftalmoloji, 2002,9(1):29-32 Yazar Adı: KUBALOĞLU, Anıl; KİRİŞ, Özgür; KURNAZ, Ekrem; ÖZTÜRK, Okan [Ayrıntılı Kayıt] ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]

 

[Sıra Numarası:

11/16

Veri Tabanı Adı:

Türk Tıp Veri Tabanı

Orijinal Başlık:

Mini nükleus tekniğiyle katarakt cerrahisi ve kombine serbestleştirilebilen sütür uygulanan trabekülektomi

Kaynak:

MN Oftalmoloji, 2002,9(2):158-161

Yazar Adı:

KUBALOĞLU, Anıl; KURNAZ, Ekrem; ÖZTÜRK, Okan

[Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]

 

Sıra Numarası:

12/16

Veri Tabanı Adı:

Türk Tıp Veri Tabanı

Orijinal Başlık:

Delici göz yaralanması sonrası penetran keratoplasti

Kaynak:

MN Oftalmoloji, 2002,9(4):333-336

Yazar Adı:

KUBALOĞLU, Anıl; KURNAZ, Ekrem; TACER, Serhun

[Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]

 

Sıra Numarası:

13/16

Veri Tabanı Adı:

Türk Tıp Veri Tabanı

Orijinal Başlık:

Çocuklarda penetran keratoplasti endikasyonları ve sonuçları

Kaynak:

MN Oftalmoloji, 2000,7(2):143-145

Yazar Adı:

KURNAZ, Ekrem; KUBALOĞLU, Anıl; İÇAĞASIOĞLU, Ahmet

[Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]

 

Sıra Numarası:

14/16

Veri Tabanı Adı:

Türk Tıp Veri Tabanı

Orijinal Başlık:

Fakoemülsifikasyondaki temporal saydam kesilerin ve küçük kesili manuel ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonundaki skleral tünel kesinin cerrahi astigmatizma yönünden karşılaştırılması

Kaynak:

MN Oftalmoloji, 1999,6(4):312-314

Yazar Adı:

KUBALOĞLU, Anıl; KURNAZ, Ekrem; KİRİŞ, Özgür; İÇAĞASIOĞLU, Ahmet

[Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]

 

Sıra Numarası:

15/16

Veri Tabanı Adı:

Türk Tıp Veri Tabanı

Orijinal Başlık:

İntrakameral lidokain anestezisi ile fakoemülsifikasyon cerrahisi

Kaynak:

MN Oftalmoloji, 1999,6(4):315-316

Yazar Adı:

İÇAĞASIOĞLU, Ahmet; KUBALOĞLU, Anıl; KURNAZ, Ekrem; KAYA, Zeynep

[Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]

 

Sıra Numarası:

16/16

Veri Tabanı Adı:

Türk Tıp Veri Tabanı

Orijinal Başlık:

Penetran keratoplasti sonrası travmatik kesi ayrılması

Kaynak:

MN Oftalmoloji, 1998,5(4):321-324

Yazar Adı:

KUBALOĞLU, Anıl; KURNAZ, Ekrem; İÇAĞASIOĞLU, Ahmet

[Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]

17-Coşkun E, Kurnaz E, Özdemir B, Erol K, Aşık N, Çapkın M, Ünal F, Özertürk Y.Fakoemülsifikasyon sonrası tedavide deksametozan alkol ile desonıd dısodyum fosfatın karşılaştırılması.Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi tıp Dergisi 2006;17(2):72-76.

 

   ULUSLAR ARASI  YAYINLAR

Corneal endothelium after deep anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty for keratoconus: a four-year comparative study.

Kubaloglu A, Koytak A, Sari ES, Akyol S, Kurnaz E, Ozerturk Y.

Indian J Ophthalmol. 2012 Jan-Feb;60(1):35-40. doi: 10.4103/0301-4738.90490.

PMID: 22218243 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Related citations

Long-term results of deep anterior lamellar keratoplasty for the treatment of keratoconus.

Kubaloglu A, Sari ES, Unal M, Koytak A, Kurnaz E, Cinar Y, Ozertürk Y.

Am J Ophthalmol. 2011 May;151(5):760-767.e1. doi: 10.1016/j.ajo.2010.11.020. Epub 2011 Feb 18.

PMID: 21333267[PubMed - indexed for MEDLINE]

Intrastromal corneal ring segment implantation for the treatment of keratoconus.

Kubaloglu A, Sari ES, Cinar Y, Koytak A, Kurnaz E, Ozertürk Y.

Cornea. 2011 Jan;30(1):11-7. doi: 10.1097/ICO.0b013e3181e2cf57.

PMID: 20847661[PubMed - indexed for MEDLINE]

A single 210-degree arc length intrastromal corneal ring implantation for the management of pellucid marginal corneal degeneration.

Kubaloglu A, Sari ES, Cinar Y, Koytak A, Kurnaz E, Piñero DP, Ozerturk Y.

Am J Ophthalmol. 2010 Aug;150(2):185-192.e1. doi: 10.1016/j.ajo.2010.03.020. Epub 2010 Jun 8.

PMID: 20570241[PubMed - indexed for MEDLINE]

Bilateral conjunctival MALT lymphoma mimicking chronic conjunctivitis.

Seker M, Ozdemir B, Bilici A, Ustaalioğlu BB, Sonmez B, Yilmaz BE, Kurnaz E, Gumus M, Yaylaci M.

Onkologie. 2010;33(6):317-20. doi: 10.1159/000313853. Epub 2010 May 11.

PMID: 20523096[PubMed - indexed for MEDLINE]

Penetrating keratoplasty in keratoconic eyes with prior radial keratotomy.

Kubaloglu A, Koytak A, Sogutlu E, Kurnaz E, Ozerturk Y.

Eur J Ophthalmol. 2010 Jan-Feb;20(1):35-40.

PMID: 19927271[PubMed - indexed for MEDLINE]

Conjunctival malt lymphoma successfully treated with single agent rituximab therapy.

Salepci T, Seker M, Kurnaz E, Guler DO, Bilici A, Dane F, Aliustaoglu M, Atesoglu EB, Gumus M, Yaylaci M.

Leuk Res. 2009 Mar;33(3):e10-3. doi: 10.1016/j.leukres.2008.05.018. Epub 2008 Jul 23. Review. No abstract available.

PMID: 18653234[PubMed - indexed for MEDLINE]

 

1-Kurnaz E, Kubaloğlu A, Yılmaz Y, Koyta A, Özertürk Y.The effect of adjunctive mitomycin C in Ahmed Glaucoma  Valve implantatıon.Eur J Ophthalmol 2005;15(1):27-31.

 

Sistem Göz

Batı Mah. Vişne Sok. No:9 Pendik İstanbulTürkiye 34890

Bize Ulaşın

Tel : +90 216 354 96 96 -
Fax : +90 216 390 21 82
Email : info@sistemgoz.com

Bizi Takip Edin