B-Scan Ultrasonu( B skan USG)

B-scan ultrasonu göz içi yapıların iki boyutlu görüntüsünü verir. B-scan ultrasondan kornea ve lensteki kesiflikler veya yaygın vitre kanamaları nedeniyle retina ve skleranın incelenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ve gözün arkasında kalan, dolayısıyla gözle görülemeyecek kitle ve yabancı cisimlerin araştırılmasında başvurulur.