Keratokonus

Keratokonus,korneanın incelmesi ve sivrileşmesidir. Keratokonus hastalarında korneanın bombeliğinin miktarı doğuştan kazanılan bir özellik olarak giderek artar, yani kornea öne doğru sarkar. Korneanın öne doğru bombeleşmesinde artışın olması sonucunda astigmat meydana gelir. Keratokonus hastalığının hafif(evre 1), orta(evre 2), ileri(evre 3) ve ciddi(çok ileri) olmak üzere farklı evreleri vardır. Keratokonusun ilk bulgusu görme bulanıklığıdır. Ayrıca şikayetler arasında ışık hassasiyetinde artış, kamaşma, gece görüşünde azalma, baş ağrısı, okuma zorluğu, çift görme, yanma, batma ve kızarıklık hastalığın sık gözlenen bulgularıdır. Bu gruptaki hastaların hayat kalitesi düşer, görme kalitesi ileri derecede etkilenebilir.

Keratokonus genellikle her iki gözüde tutan bir hastalıktır, ancak gözlerden biri diğerine göre daha fazla etkilenebilir.

Kadın/Erkek oranı eşittir. Keratokonus sıklıkla gençlik çağlarında fark edilir, nadiren yirmili yada daha geç yaşlarda da açığa çıkabilir.

Her göz muayenesinde değişen ve artış gösteren astigmatizma keratokonus hastalığını akla getirmelidir. Eğer hastalık takipsiz bırakılır ise korneada aşırı incelme olur (ciddi keratokonus), ödem ve bulanıklık nedeniyle hastanın görmesi çok azalır.