Kornea Hastalıkları ve Göz Nakli

Keratit: Korneanın iltihaplanması durumuna keratit adı verilir. Birden farklı çeşidi ve sebebi bulunmaktadır. Hastalığın erken teşhisi tedavisi için oldukça önemlidir.

Keratokonus: Keratokonus gözün en önde yerleşimli saydam tabakasının yani korneanın, ilerleyici incelme ve sivrileşmesiyle görülen hastalığıdır.

Hastalar genellikle ergenlik döneminde başlayan hastalıktan 20'li yaşlarında haberdar olurlar. 20–40 yaş arasında ilerleme gösteren hastalıklar, 40 yaştan sonra durağan döneme girer. Günümüzde keratokonus hastalığı batı toplumlarında her 2000 kişiden birinde görülmektedir. Keratokonus'un görülme sıklığı her geçen yıl daha da artmaktadır. İlerleyen miyop ve astigmat, kornea incelmesi ve sivrileşmesi ile belirti vermeye başlayan keratokonus hastalığına, çok özel tetkiklerle erken dönemde teşhis konulabilir.

Kuru Göz Sendromu: Gözyaşı eksikliğine bağlı gelişen göz kuruluğundan kaynaklanır. Belirtileri gözde batma, kızarıklık ve sürekli yabancı cisim hissidir.

Kornea Abrazyonu ve Erezyonu:

Kornea Abrazyonu

Kornea abrazyonu epiteldeki bir yaralanmadır (çizik, sıyrılma veya kesik). Abrazyonlar genellikle tırnakla, kağıtla, makyaj fırçalarıyla çizme; ağaç veya çalı dalıyla sıyrılma ve gözün ovuşturulmasından kaynaklanır. Göz kuruluğu gibi bazı göz hastalıkları abrazyon olasılığını artırır.

Kornea Abrazyonunun Semptomları

Kornea abrazyonu semptomları:

 • Göze bir şey kaçması hissi;

 • Gözde ağrı ve acı

 • Göz kızarıklığı

 • Işığa hassasiyet

 • Göz yaşarması

 • Bulanık görüş

Kornea Abrazyonu Tanısı

Korneadaki bir abrazyonu saptamak amacıyla yaranın vurgulanması için göz hekiminiz fluorescein (florasin) adlı özel bir boya kullanır.

Kornea Abrazyonu Tedavisi

 • Göz kırpmayla yaranın tahriş edilmesini önlemek için yaralanan gözün kapatılması

 • Göz kapağı ile abrazyon arasında rahatlatıcı bir tabaka oluşturmak amacıyla, göze kayganlaştırıcı göz damlası veya merhem uygulanması

 • Enfeksiyonu önlemek amacıyla antibiyotik kullanımı

 • Ağrıyı hafifletmek için göz bebeğinin büyütülmesi (genişletme)

 • İyileşmeye yardımcı olacak özel bir kontakt lens kullanımı

Kornea Erezyonu

Kornea erozyonu, korneanın yüzey katmanının (epitel) alttaki dokuya zayıf bağlanmasından kaynaklanır. Bu durum genellikle daha önce abrazyon görülen bir bölgede meydana gelir ve genellikle sabah uyandıktan sonra kendiliğinden ortaya çıkar.

Kornea Erozyonunun Semptomları

Semptomlar kornea abrazyonu semptomlarına benzer:

 • Göze bir şey kaçması hissi

 • Gözde ağrı ve acı

 • Göz kızarıklığı

 • Işığa hassasiyet

 • Göz yaşarması

 • Bulanık görüş

Bu semptomlar, genellikle uyandıktan sonra fark edilir ve tekrar etme eğilimi gösterir.

Kornea Erozyonunun Tedavisi

Tedavi, kornea abrazyonuyla aynıdır; ancak buna ek olarak tuz çözeltili göz damlası veya merhem de uygulanır. Kornea erozyonu tekrar ederse, şu unsurları kapsayan ek tedavi gerekebilir:

 • Ağrının azaltılması ve iyileşmenin hızlandırılması için özel kontakt lens kullanımı

 • Zarar gören epitelin dikkatle çıkarılması

 • Lazer kullanarak küçük bir kornea hücresi tabakasının çıkarılması

 • Üst kornea hücresi tabakasıyla alttaki kornea tabakası arasında daha güçlü bağ oluşumunu desteklemek amacıyla, kornea yüzeyinde küçük delikler oluşturulmasını içeren ön stromal ponksiyon prosedürünün uygulanması

Kornea Abrazyonu ve Erozyonunun Önlenmesi

Maksimum koruma için:

 • Elektrikli aletleri kullanırken, çim biçerken ve diğer bahçe işleriyle ilgilenirken, spor yaparken, tahta ve çelikle çalışırken uygun göz koruyucularını kullanın.

 • Bebeğinizin veya küçük çocuğunuzun tırnaklarını düzenli olarak kesin.

 • Kontakt lenslerinizin bakımı ve kullanımı konusunda göz hekiminizin talimatlarını uygulayın.

Konjonktivit

Konjonktiva, göz kapaklarının iç kısmını ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan, ince ve şeffaf bir zardır. Bu ince ve saydam zarın iltihabına konjonktivit denilmektedir.

Konjonktivit kan damarları daha büyük ve belirgin hale gelerek gözlerinizin kırmızı görünmesine neden olur. Tek ya da her iki gözde oluşabilir.

Konjonktivitin belirtileri nelerdir?

 • Sulanmada artış

 • Gözde ağrı

 • Gözde kaşıntı

 • Aşırı çapaklanma

 • Sabahları kirpiklerde kabuklanma

Konjonktivite yol açan unsurlar nelerdir?

 • Enfeksiyonlar (viral ve bakteriyel)

 • Alerjiler

 • Çevresel faktörler

Konjonktivit Tedavisi:

Drenajı ya da rahatsızlığı en aza indirmeye yardımcı olmak için, göz hekiminiz reçeteli göz damlaları önerebilir. Tedavinin gerçekleşebilmesi için zamanında ve doğru antibiyotik tedavisi önemlidir.

Bakteriyel ya da viral bulaşıcı konjonktivit, gözlerde drenaj sırasında yüksek düzeyde bulaşıcıdır.

Kornea Muayene Yöntemleri

Göz hekimi olmayan bir kişi lokal ışık ile kornea saydamlığını, yüzeyinin parlaklığını, kornea yaralanmalarını, pamuk bir çubuk yardımı ile kornea duyarlığını değerlendirebilir. Göz hekimleri kornea morfolojisi ve fonksiyonunu değerlendirmek için bazı cihazlar kullanırlar;

 • Biyomikroskopi: Kornea ve ön segmente ait diğer yapıların binoküler olarak incelenmesine yarar. Değişik kalınlıktaki ışık demetleri değişik açılardan gönderilerek biyomikroskobun büyütmesi altında kornea incelenebilir. Rutinde en sık kullanılan muayene yöntemidir.

 • Keratometri: Korneanın kırma gücünün ölçülmesidir. Kontakt lens ve göz içi lens implantasyonu uygulaması öncesinde kullanılır.

 • Topografi: Korneanın ön yüzünün topografik analizinde kullanılır.

 • Pakimetri: Kornea kalınlığının ölçümüdür.

 • Speküler mikroskopi: Endotel hücre sayısı ve yapısını gösterir.

 • Esteziometri: Kornea duyarlılığının değerlendirilmesinde yararlanılır.

 • Korneanın boyanarak muayenesi: Kornea yüzeyindeki defektler "floresseine ve rose bengal" solüsyonu ile görülebilir.

Kornea Nakli

Kornea, gözün en ön kısmında yer alan, ışığı odaklama ve gözü dış etkenlerden koruma görevine sahip, görme işlevinde büyük rolü olan, gözün eğimli saydam tabakasıdır ve gözün en önemli kırıcı merceğidir. Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir. Bu hastalıklar doğuştan, genetik kökenli veya mikrobik olabilir. Keratokonus gibi bazı hastalıklar ise korneanın şeklini değiştirilerek kornea naklini gerekli kılabilirler. Dünyagöz Hastanesi kornea nakli konusunda Türkiye'nin en önde gelen kuruluşudur.

Kornea Nakli Tedavisi

Dünyagöz Hastaneler Grubunda Kornea Nakli ameliyatları konusunda uzman göz hekimleri tarafından en küçük göz ameliyatından komplike göz cerrahilerine kadar tüm göz ameliyatlarının son teknolojiye sahip cihazlarla yapılmasına olanak sağlayan eksiksiz cihaz zinciriyle donatılmış ameliyathanelerinde yapılmaktadır.