Makula Dejenerasyonu(Sarı Nokta)

Sarı nokta hastalığı nedir?

Sarı nokta hastalığı, gözün retina denilen sinir tabakasındaki keskin görmemizi sağlayan makula bölgesinin ilerleyen yaşla birlikte bozulmasıdır. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD veya SMD) diye de adlandırılır. 55 yaşından sonra başlar ve ilerleyen yaşla birlikte görme kaybı gelişir. Sarı nokta hastalığında genelde tam körlük olmaz. Görme merkezi hasarlansa bile etraf retina tabakası ile görme devam eder ve % 10 düzeyinde görme keskinliği korunur. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda kalıcı görme kaybının en başta gelen nedenidir. Yaşlı nüfusundaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde %15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı artar.