OCT(Optik Koharens Tomografisi)

Optik Koherens Tomografi (OCT); retina, özellikle makula ve optik sinir başı anatomisinin görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. OCT lazer ışınları yardımıyla dokuların geri yansıtma özelliklerini kullanarak dokuların içyapısı hakkında yüksek çözünürlükte bilgiler sağlar. Gözün önden arkaya makulaya kadar şeffaf ortamlardan oluşması nedeniyle bu yöntem sayesinde sanki retinadan canlı kesit alırmış gibi bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır. Retina yapılarının yansıtıcılık derecelerine göre farklı renklendirilmiş kesitlerde retinanın her bir hücre tabakasını ayrı ayrı görebilmek mümkündür.

Optik koherens tomografi, makula deliği, epiretinal membran, makuler ödem, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, optik disk patolojilerinin yanında özellikle glokomda retina sinir lifi tabakası kalınlığının değerlendirilmesi ve ön segment yapılarının görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. İnvaziv giriş değildir. Hastaya bilinen bir yan etkisi yoktur.