Hipermetrop

Hipermetrop yakını görememe bozukludur. Gözün bozukluğu doğuştan olabildiği gibi, sonradan da olabilir. Çoklukla yaşın ilerlemesi durumlarında görülür. Doğuştan olanlarda göz merceği yassıdır ve dışardan gelen hayal ışınları retinanın arkasına düşer. Sonradan olma bozukluklarda, göz kasları, uyumu tam yapamadığından hayal, aynı şekilde retinanın arkasına düşürür. Gözü, hipermetrop, olanlar, okuyacakları yazıları, gözlerinden gereği kadar uzak tutmak ya da camları konveks olan gözlükler kullanmak zorundadırlar

Hipermetrop, görüntünün retina arkasında odaklanması sonucunda bulanık görme yaratır. Bunun sebebi gözün ön-arka boyunun kısa oması, daha ender olarak da korneanın veya göz merceğinin kırma kuvvetinin az olmasıdır. Hipermetropun derecesi ve kişinin yaşına bağlı olarak bazı hipermetroplar uzağı ve bazen de hem uzak hem yakını iyi görebilirler. Bu nun sebebi uyum gücünün genç yaşlardaki kuvvetidir. Fakat bu yorgunluk ve ağrı verebilir ve yaşla kuvvet gittikçe azalır.Toplumun %10 unudan fazlası gözlük veya başka bir şekilde düzeltmeye ihtiyaç duyan hipermetroplardır.

Hipermetropların miyopun tam tersi olarak uzağı iyi gören fakat yakını göremiyen olduğu sanılır. Uyum gücünün fazla olduğu genç yaşlarda böyle gibi görünebilir hatta yakında bile şikayeti olmayabilir fakat yaş ilerledikçe uyum gücü azalır ve belirtiler önce yakında daha sonra uzakta da ortaya çıkar.

 Bulgular:

Göz etrafında ağrı göz yorulması,gidip gelen bulanıklık, huzursuzluk, kolay dikkat dağılması gibi sık şikayetler başlar ve bunlar özellikle uzun süre yakın mesafe çalışmalarında oluşur.Bu şikayetler gizli hipermetropun derecesine,ne kadar yakın işi yapıldığına ve uyum gücü rezervi açısından yaşa bağlıdır.