MS, Alzemier , Parkinson ve Göz

Multiple Skleroz Hastalığınının Göz Sağlığına Etkisi

Optik Nevrit (ON), en sık 18- 45 yaş arası, daha çok bayanlarda ortaya çıkan tek taraflı ağrılı görme kaybıyla giden bir göz hastalığıdır. Bağışıklık sisteminin bozulması sonucu atak şeklinde ortaya çıkar. Ağrılı gözde renk duyusu ve parlaklıkta da azalma olur. Hastaların yaklaşık 1/3 ünde göz sinirinin ön tarafında ödem olur, çoğu olguda ise sinirin beyine yakın bölümlerinde ( arkada ) tutulma olur.

Tanı aşamasında kliniğimizde, VEP ( uyarılmış potansiyel testi ) , OCT (Optical Coherence Tomography Scanner) ile sinir lifi görünümü ve bilgisayarlı görme alanı incelemesi kullanılmaktadır. Beyin MR görüntülemesi ile beyin içi lezyon araştırılır; bu lezyonların ( lekelerin ) sayısı ve şekilleri MS riskini belirlemede önemlidir. MS, ataklar şeklinde giden kronik bir beyin rahatsızlığıdır.

ON , MS in ilk başlangıç bulgusu olabilir. Optik sinir rahatsızlığı tedaviyle 3- 5 haftada büyük oranda düzelir. Ama, bu ON ataklarında tekrarlama görülebilir. 10 yıllık nüks oranı %35 dir. ON, MS hastalığının bir aşamasında %50 olasılıkla saptanır, hastaların %20 sinde ise ilk MS bulgusudur.

ON sonrası MS riski ilk 5-7 yılda %30 , 15- 20 yılda ise kadınlarda % 75 dolaylarındadır.

MS atakları, ON, çift görme, denge kaybı ve kol- bacakta uyuma ve güç kaybı şeklinde ortaya çıkabilir.

ON tedavisinde, serumla yüksek dozda kortizon uygulaması ve MS olasılığı arttığı durumlarda interferon kullanımı günümüzdeki yaklaşımlardır.

ON sonrası hastalığın nasıl bir seyir izleyeceği OCT sinir lifi analizlerinin periyodik olarak yapılmasıyla belirlenebilir. OCT sinir liflerindeki incelme artıyorsa, beyindeki plakların sayısı da artıyor demektir. Bu hastalıkta, OCT ve VEP testleri ile takip çok önemli ve yol göstericidir.

Alzheimer ve Parkinson Hastalığının Göz Sağlığına Etkisi

Günümüzde, beyin hastalıkları olan Alzheimer ve Parkinson ile göz hastalıkları olan glokom ve makula dejenerasyonu ( sarı nokta hastalığı ) sinir dokularının ilerleyici bozuklukları ( nöro- dejeneratif ) olarak değerlendirilmektedir. Aralarındaki ortak noktalar üzerinde çalışmalar başlatılmış ve önemli bilgilere ulaşılmıştır.

Glokom ve sarı nokta hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılan OCT tetkiki artık Alzheimer ve Parkinsonda da uygulanmaktadır. Kapsamlı göz muayenelerinde ( glokom- sarı nokta, vb. için) tanı koydurucu sonuçlar gösteren OCT, Alzheimer- Parkinson ve hafif bilinç bozukluğu gibi durumlarda çok spesifik bulgular ortaya çıkarmaktadır. Bu spesifik bulgular ya retina ya da optik sinir liflerinin belirli bölümlerinde hasarlanma ve incelme ile karakterizedir. Sinir liflerindeki kayıplar Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının erken tanısında önemlidir. Beyindeki hafıza, hareket vb. bölgelerindeki bozulmalardan daha önce, OCT tetkikiyle sinir lifi incelmeleri saptanabilmekte ve erken tanı ve tedavi olanağı doğmaktadır.

Belirli yakınmaları olan veya ailesinde Alzheimer ve Parkinson hastalığı olan kişilerde, kolay ve kısa bir görüntüleme yöntemi olan OCT ile retina ve optik sinir liflerinin taranmasını hastalığın erken teşhisinde önemli rol oynamaktadır.